Årsmötesprotokoll 2020

Nu finns årsmötesprotokollet att ladda ned under medlemsinformation.