Funktionärer

Styrelse och funktionärer

OrdförandeJan Cox ordforande@edsvikensbatklubb.se
V.Ordf./ Hamnkapten Lennart Svanfeldt hamn@edsvikensbatklubb.se
Sekreterare Per Klint sekreterare@edsvikensbatklubb.se
Kassör Ludvig Jakobsson kassor@edsvikensbatklubb.se
Ledamot Jens Ericsson
Suppleant Sven Stors
Suppleant/ Webbansvarig Anders Franzén
Vaktförman Ruben Larsson
Bryggförman, Norra Jan Narfström
Bryggförman, Södra Håkan Elgemar
Slipförman Jonas Sundström
Slipförman Jens Ericsson
Slipförman Kenneth Wenger
Slipförman Peter Lejon
Klubbmästare Teddy och Anita Holm
Arbetschef Oscar Wallenberg
Miljö- ochBrandsäkerhetsansvarig Mats Levin miljo@edsvikensbatklubb.se
Revisorer Curt Borgdén, Jens Aldenstam
Valberedning Sam Boström, Tomas Franzén, Kenneth Nordström