Funktionärer

Styrelse och funktionärer

OrdförandeJan Cox ordforande@edsvikensbatklubb.se
V.Ordf./ Hamnkapten Lennart Svanfeldt hamn@edsvikensbatklubb.se
Sekreterare Per Klint sekreterare@edsvikensbatklubb.se
Kassör Ludvig Jakobsson kassor@edsvikensbatklubb.se
Ledamot Jens Ericsson
Suppleant Sven Stors
Suppleant/ Webbansvarig Anders Franzén
Vaktförman Tomas Andreasen
Bryggförman, norra Jan Narfström
Bryggförman, mellanSven Stors
Bryggförman, södra Sven Stors
Slipförman slip Erik Godby, Kasper Falk
Slipförman kranbil Christian Malmberg, Mikael Wallberg
Slipförman mobilkran Jens Ericsson, Jonas Sundström
Klubbmästare Jacob Hessle, Kenneth Nordström
Arbetschef Michael Lassenius
Miljö- och brandsäkerhetsansvarig Mats Levin miljo@edsvikensbatklubb.se
Revisorer Curt Borgdén, Jens Aldenstam
Valberedning Sam Boström, Tomas Franzén, Kenneth Nordström