GDPR i Edsvikens båtklubb

General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen

EBK följer den nya dataskyddsförordningen. Vi lagrar medlemsuppgifter i en databas hos Svenska båtunionen. Syftet är att administrera klubbverksamheten. Vi lagrar kontaktuppgifter om medlemmarna och information om båtinnehav, brygg- och vinterplatser. Uppgifterna används för utskick från EBK och av tidningen Båtliv. Om du har frågor kan du kontakta personuppgiftsansvarig som utgörs av styrelsen. Som medlem kan du få info om uppgifterna och uppdatera dem. Uppgifterna lämnas inte utanför EBK eller Båtunionen.

Här finns mer info från Datainspektionen om vad som gäller för föreningar: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Som medlemmar har du rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna. Vi lagrar uppgifterna så länge du har en relation till klubben.
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

2018-10-04